NE NASILJU U ŠKOLI

 

Važno je da se škola pobrine za postojanje ”sigurnog” mjesta na koje se mogu skloniti oni koji se osjećaju žrtvama, da vlastitim primjerom (tj. ponašanjem zaposlenika škole) daje model nenasilnog i pozitivnog ponašanja, poštivanja učenika te da adekvatno nadgleda mjesta za koja učenici kažu da su potencijalna mjesta napada i zastrašivanja.


 


 

 

 

O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeđuje drugo dijete koje se ne može obraniti.

Nasilje među djecom može biti izravno i neizravno. Izravno nasilništvo uključuje: ruganje, ponižavanje, vrijeđanje, kritiziranje, naređivanje i zahtijevanje podređenosti, naguravanje, udaranje, čupanje. Neizravno je teže uočljivo kao npr. namjerno isključivanje djeteta iz grupnih igara, ogovaranje djeteta itd.
 

Nasilje među djecom možemo podijeliti u dva glavna oblika: fizičko i verbalno.

Fizičko nasilje je najuočljiviji oblik te podrazumijeva udaranje, guranje, štipanje, čupanje i sl. Verbalno nasilje najčešće prethodi i/ili prati fizičko, a podrazumijeva vrijeđanje, širenje glasina, stalno zadirkivanje, ruganje, ismijavanje itd.

Osim onog u neposrednom kontaktu, sve izraženije je nasilje putem društvenih mreža, mobilnih uređaja, grafita i sl.
 

Škola u prevenciji nasilja

Škola je odgovorna za nasilje koje se događa u školi i u blizini škole. Ravnatelj, nastavnici i stručni suradnici dužni su spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja u školi te ako je potrebno, surađivati s centrom za socijalnu skrb i policijom.

Važno je da se škola pobrine za postojanje ”sigurnog” mjesta na koje se mogu skloniti oni koji se osjećaju žrtvama, da vlastitim primjerom (tj. ponašanjem zaposlenika škole) daje model nenasilnog i pozitivnog ponašanja, poštivanja učenika te da adekvatno nadgleda mjesta za koja učenici kažu da su potencijalna mjesta napada i zastrašivanja.

 

 

Trudeći se biti model prihvatljivog ponašanja škola Wallner odlučna je u stavu:

NASILJE NE STANUJE OVDJE

 

NE NASILJU U ŠKOLI

Rate this item
(0 votes)