Konzultacije

 KONZULTACIJE NASTAVNIKA ZA 2018./19.

 • Antea Vickov – Ekonomska grupa predmeta – utorak 9:55 - 10:40
 • Ivana Maršić – Psihologinja/Bonton – utorak 12:40 - 13:25
 • Nataša Poljak – Hrvatski jezik (1a, 2a, 3a) – četvrtak 11:00 - 11:45
 • Katija Ferri – Engleski jezik  - srijeda 9:55 - 10:40
 • Jelena Carević – Francuski jezik – četvrtak 11:50 - 12:35
 • Matilda Tvrdeić – Povijest  - četvrtak 12:40 - 13:25
 • Ivica Španjić – Vjeronauk - srijeda 13:30 - 14:00
 •  Anja Posavec - Talijanski jezik i KP baština - petak 11:50 - 12:35
 • Andro Ban – Ugostiteljsko posluživanje - četvrtak 11:00 - 11:45
 • Zdravko Hrgović  Kuharstvo (2a, 2b, 3b) – utorak 
 •  Tatjana Matošić – Matematika – utorak 9:05 - 9:50
 • Tereza Alabanda – Slastičarstvo – utorak 14:00 - 14:30
 • A. Perkov Kalebota – Ekonomska grupa predmeta – srijeda 11:00 - 11:45
 •  Gabrijela Terze – Hrvatski jezik i Talijanski jezik (1b, 2b, 3b, 4b) – utorak 11:00 - 11:45
 • Mia Erceg  – Turistički zemljopis - srijeda 11:00 - 11:45
 • Goran Batarelo – Kuharstvo (1a, 1b, 3a) - ponedjeljak
 •  Marina Marović - Tehnologija zanimanja i Biologija (1a, 2a, 3a,  1b, 2b) - srijeda 9:55 - 10:40
 • Ivana Spahija - Računalstvo - petak 09:55 - 10:40
 • Renata Pavić - TZK - srijeda 12:40 - 13:25
 • Nikola Dragun - Kuharstvo - četvrtak 08:15 - 9:00
   
Rate this item
(0 votes)