Konzultacije

 KONZULTACIJE NASTAVNIKA ZA 2017./18.

 • Oriana Nevešćanin, voditeljica nastave – Ekonomska grupa predmeta – četvrtak 12:40 - 13:25
 • Nelija Rudolfi – Psihologinja/Bonton – srijeda 11:00 - 11:45
 • Nataša Poljak – Hrvatski jezik (1a, 2a, 3a) – četvrtak 11:00 - 11:45
 • Katija Ferri – Engleski jezik  - ponedjeljak 11:50 - 12:35
 • Jelena Carević – Francuski jezik – srijeda 09:55 - 10:40
 • Matilda Tvrdeić – Povijest  - utorak 11:00 - 11:45
 • Ivica Španjić – Vjeronauk - srijeda 13:30 - 14:00
 • Anja Posavec - Talijanski jezik i KP baština - srijeda 11:45- 12:35
 • Andro Ban – Ugostiteljsko posluživanje - četvrtak 12:40 - 13:25
 • Zdravko Hrgović  Kuharstvo (2a, 2b, 3b) – četvrtak 09:30- 09:50
 •  Tatjana Matošić – Matematika – petak 12:40 - 13:25
 • Tereza Alabanda – Slastičarstvo – utorak 14:00 - 14:30
 • A. Perkov Kalebota – Ekonomska grupa predmeta – utorak 12:40 - 13:25
 • Dolores Kuić – Hrvatski jezik i Talijanski jezik (1b, 2b, 3b, 4b) – srijeda 12:40 - 13:25
 • Mia Erceg  – Turistički zemljopis - Petak 13:25 - 14:00
 • Goran Batarelo – Kuharstvo (1a, 1b, 3a) - utorak 13:25 - 14:00
 •  Adriana Jerić - Tehnologija zanimanja i Biologija (1a, 2a, 3a,  1b, 2b) -
 • Ivana Spahija - Računalstvo - srijeda 09:55 - 10:40
 • Renata Pavić - TZK - srijeda 12:40 - 13:25
   
Rate this item
(0 votes)