EU - projekti

Nakon odobrenja financijske potpore za Erasmus+ projekt mobilnosti, Nastavničko vijeće raspisuje natječaj za odabir učenika koji bi putovali na stručnu praksu u Leipzig, Njemačka u trajanju od 3 tjedna. Odabir…
Nakon odobrenja financijske potpore za Erasmus+ projekt mobilnosti, Nastavničko vijeće raspisuje natječaj za odabir učenika koji bi putovali na stručnu praksu u Grenoble, Francuska u trajanju od 3 tjedna. Odabir…

STRUČNA PRAKSA ZA UČENIKE

15 Srpanj 2015, 1:18 pm
Nakon uspješno završenog dvogodišnjeg sudjelovanja u programu mobilnosti Leonardo da Vinci našoj školi odobren je novi ciklus mobilnosti u sklopu programa Erasmus+. Projekt pod nazivom Learning of European Tourism and…