EU - projekti

U utorak, 06.12.2016., naši učenici, koji su se vratili sa stručne prakse u Grenobleu održali su prezentaciju za učenike ostalih razreda naše škole uz moderiranje nastavnice ekonomske grupe predmeta.
U utorak, 06.12.2016., naši učenici, koji su se vratili sa stručne prakse u Grenobleu održali su prezentaciju za učenike ostalih razreda naše škole uz moderiranje nastavnice ekonomske grupe predmeta.

Stručna praksa u Francuskoj 2016.

12 Rujan 2016, 10:01 am
Na sjednici nastavničkog vijeća od 07. rujna 2016., donesena je odluka o polaznicima na stručnu praksu u Grenoblu, Francuska, u trajanju od 3 tjedna, pod pokroviteljstvom Agencije za mobilnost i…