Dokumenti i natječaji Featured

31 Kolovoz 2018, 12:00 am
Published in Arhiva

Upute za izradu završnog rada

 

 

ODLUKA O UPISU U PROGRAM PREKVALIFIKACIJA

 

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER

S P L I T, Makarska 36

OBRAZOVANJE ODRASLIH

 

Split, 01.09.2020. godine

 

Na temelju članka 33. stavak 1. točka 3. Statuta Privatne srednje škole Wallner u Splitu, a u svezi sa člankom 8. Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije ( NN br. 129/08) Školski odbor je na sjednici održanoj 01.09.2020. godine donio slijedeću

 

O  D  L  U  K  U

o upisu u Program obrazovanja odraslih-

prekvalifikacija

 

  1. Da se raspiše  natječaj o upisu u Program obrazovanja odraslih po Nastavnom planu i programu stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje  kuhar, konobar i slastičar te da se navedeni natječaj oglasi na web stranici škole.
  2. Uvjeti za upis kandidata u Program obrazovanja odraslih po Nastavnom planu i programu za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje kuhar i slastičar su: završena srednja škola u trajanju od najmanje 3 godine i liječničko uvjerenje.
  3. Uvjeti za upis kandidata u Program obrazovanja odraslih po Nastavnom planu i programu za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje konobar  su:  završena srednja škola u trajanju od najmanje 3 godine i liječničko uvjerenje.
  4. Cijena školovanja za zanimanje kuhar, slastičar iznosi 10.900,00 kn za plaćanje u obrocima te 9.500,00 kn za plaćanje odjednom, a za zanimanje konobar 7.500,00 kn.
  5. Početak nastave je 02.11.2020. godine.

 

 

Dostaviti:                                                                  Predsjednik Školskog odbora:

  1. Ravnateljici,                                                               Daniel Mamić
  2. Obrazovanje odraslih,                                        
  3. Prilog Zapisniku