Konzultacije

 KONZULTACIJE NASTAVNIKA ZA 2021./22.

 • Dijana Buljubašić – Ekonomska grupa predmeta – ponedjeljak 09:55 - 10:40
 • Lucija Balov Dražić – Psihologinja/Bonton – srijeda 09:05 - 09:50
 • Nataša Poljak – Hrvatski jezik (1a, 2a, 3a) – petak 11:00 - 11:45
 • Katija Ferri – Engleski jezik  - ponedjeljak 09:55 - 10:40
 • Jelena Carević – Francuski jezik – utorak 11:00 - 11:45
 • Matilda Tvrdeić – Povijest  - srijeda 09:55 - 10:40
 • Jelena Samardžić – Vjeronauk - petak 13:30 - 14:00
 • Anja Posavec - Talijanski jezik i KP baština - utorak 09:55 - 10:40
 • Luka Podrug – Ugostiteljsko posluživanje - utorak 13:30 - 14:00
 • Zdravko Hrgović  Kuharstvo (1a, 2b, 4b) – ponedjeljak jutro
 • Tatjana Matošić – Matematika – srijeda 9:55 - 10:40
 • Petra Roško – Slastičarstvo – utorak jutro
 • A. Perkov Kalebota – Ekonomska grupa predmeta – četvrtak 09:55 - 10:40
 • Gabrijela Terze – Hrvatski jezik (1b, 2b, 3b, 4b) – ponedjeljak 09:05 - 09:55
 • Mia Erceg  – Turistički zemljopis - petak 09:55 - 10:40
 • Goran Batarelo – Kuharstvo (2a, 3a) - četvrtak jutro
 • Adriana Rudan - Tehnologija zanimanja i Biologija (1a, 2a, 3a,  1b, 2b) - utorak 09:55 - 10:40
 • Helena Vrandečić Jokić - Računalstvo - ponedjeljak 09:55 - 10:40
 • Renata Pavić - TZK - srijeda 12:40 - 13:25
 • Ljiljana Kargotić - Kuharstvo - srijeda jutro
 • Dragan Todorović  - Enologija i Ugostiteljsko posluživanje ( 1a, 1b, 2a) - srijeda 11:00  - 11:45
Rate this item
(0 votes)